unsal-marka-ve-patent
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişikliğe Genel Bakış

25.09.2010 tarih ve 27710 sayılı Resmi Gazete’de “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Söz konusu değişikliklere genel hatları ile baktığımızda aşağıdaki açıklamaları yapmak mümkün:

1. Yönetmeliğin 7. maddesinin (2). fıkrasında yer alan muayenehane tanımı değiştirilmiştir. Böylelikle muayene bir tabip tarafından mesleğini serbest olarak icra etmek üzere müstakilen açılan Yönetmelik ile belirlenen asgari şartları taşıyan ve Yönetmelikte tanımlanan tıbbi işlemlerin yapılabildiği sağlık kuruluşudur. Dolayısı ile değişiklik ile “cerrahi ve girişimsel tıbbi işlemlerin yapılmadığı” ibaresi muayenehane tanımından çıkarılmıştır. Yapılan değişiklikler muayenehanede yapılabilecek tıbbi işlemleri Ek-13’de ayrıntılı olarak belirtmek sureti ile tereddütleri ortadan kaldırmıştır. Ek-13’te 184 farklı tıbbi işlem tek tek sayılmıştır.

2. Yönetmeliğe Ek-6/a eklenmiştir. Söz konusu ekte Sağlık İl Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde kullanılan denetim formu yer almaktadır. Bu formda eksiklik ve mevzuata aykırılıkların varlığı halinde uygulanacak müeyyideler açık bir şekilde belirtilmiştir. Özellikle Ek-6/a’nın muayenehanesini açan değerli hekimlerimiz tarafından dikkate alınması gerekmektedir.

3. Öte yandan Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1/d’nin 1. ve 8. fıkralarında değişiklikler yapılmıştır. Böylelikle muayenehane açmak için istenecek belgelere muayenehanenin adresinin yanı sıra çalışma saatlerini ve Ek-13’te yer alan işlemlerden hangilerinin yapılacağını belirten uygunluk belgesi düzenlenmesini içeren dilekçe de eklenmiştir. Öte yandan 8. fıkrada yapılan değişiklik ile çalışan personelin iş sözleşmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kaydının yanı sıra istihdamı zorunlu olan sağlık çalışanlarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları muayenehane açmak için gereken belgeler arasına konulmuştur.

4. Yönetmelik yayımı tarihi olan 25.09.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Avukat

Görkem ÜNSAL